icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Illustrasjon fra FHI
Illustrasjon fra FHI
  

Koronavaksinering i Ås kommune

Oppdatert med ny informasjon 15. januar

Ås kommune er i gang med å vaksinere innbyggere mot covid-19 (koronavirus). Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

Status for vaksinering i Ås

Ås kommune mottar 50 doser med vaksiner uke 1 og uke 2. Det er beboere ved sykehjem som prioriteres først (ca. 120 pasienter). Vaksineringen startet opp tirsdag 5. januar ved Moer sykehjem og Moertunet.

I tråd med den nasjonale prioriteringsrekkefølgen legges det opp til at helsepersonell vaksineres samtidig som beboere. 20% av vaksinedosene vi mottar i ukene fremover gis derfor til helsepersonell.

Kommunen antar at vi vil få vaksinedoser slik at vi kan starte opp vaksineringen av innbyggere fra 85 år og oppover i uke 4 eller uke 5 (ca 330 personer).

Prioriterte grupper

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

Se prioriteringsrekkefølgen på FHIs nettsider

Vi følger den anbefalte prioriteringen som er gitt av sentrale helsemyndigheter.

Det vil si at beboere på sykehjem (Moer sykehjem og Moertunet) er de første som får tilbud om å vaksinere seg. Det planlegges for at spesielt utsatt helsepersonell vil få vaksine samtidig.

Eksisterende rutiner for innføring av nye medisiner og vaksiner vil bli fulgt, og vil være den samme som ved for eksempel tilbud om den årlige influensavaksinen.

Når og hvordan får jeg beskjed om vaksinering

Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er foreløpig ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Foreløpig planlegges det for at første gruppe som vaksineres er beboere ved omsorgsboliger, sykehjem og de over 85 år. Denne fasen administreres i sin helhet av kommunen.

I andre fase vil også fastlegene i Ås vaksinere sine pasienter. Det planlegges for at helsepersonell, sårbare grupper og de over 65 år skal vaksineres i denne fasen. I tredje fase vil alle over 18 få tilbud.

Når det nærmer seg tiden for at den gruppen du tilhører skal skal få tilbud om vaksine, vil du få informasjon om hvordan du registrerer deg.

Bor du i Ås men har fastlege i en annen kommune, vil du få tilbud om vaksine fra fastlegen din dersom legen har sagt seg villig til å vaksinere sine pasienter mot covid-19. Hvis ikke får du et tilbud fra Ås kommune.

Bestille time

Innbyggere i Ås kan bestille time for vaksinering elektronisk eller på telefon.

Lenke til timebestilling og telefonnummer vil bli lagt ut på kommunens nettsider når dette er klart. Til å begynne med vil det kun være den gruppen som står for tur i henhold til den nasjonale prioriteringen, som kan bestille time.

Det vil bli bredt informert om når det åpnes for at de ulike gruppene kan begynne å bestille time for vaksinering.

Vaksineringssenter

Kommunen etablerer et vaksineringssenter på Åsgård skole, i tilknytning til testsenteret. Det kartlegges behov for utbedringer av både uteområder og de innvendige lokalene.

Vi vil være klare for å motta personer til vaksinering i vaksineringssenteret innen uke 4.

Informasjon til innbyggere

Alle innbyggere i Ås mottok en SMS av kommunen med generell informasjon den 31. desember. Dersom du mottok SMS men ikke bor i Ås, eller bor i Ås men ikke mottok SMS, kan du selv kontrollere og endre din oppføring for SMS varsel fra kommunen.

Kommunen informerer fortøpende på egne hjemmesider om arbeidet, i tillegg til kommunens Facebookside og kommunens app for pushvarlsing til smarttelefon samt annonse i lokalavisen (på papir og digitalt).

Særlig viktige beskjeder sendes også som SMS.

Vi informerer bredt når de ulike gruppene skal bestille time, slik at du vet når det er din tur.

Om vaksinen

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis og frivillig.

Koronavaksinen gis med sprøyte i overarmen, og vaksinen skal gis to ganger med noen ukers mellomrom.

Det er satt inn store ressurser for å utvikle gode vaksiner mot det nye koronaviruset. Det er flere vaksiner under utvikling.

Mer informasjon om vaksinering (informasjonsark fra FHI)

Organisering

Det er etablert en vaksinergruppe som følger opp de føringene som gis fra sentrale helsemyndigheter (Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet FHI). Fylkesmannen i Oslo og Viken koordinerer arbeidet mellom kommunene og sentrale helsemyndigheter.

Verktøy og systemer

Ås kommune skal bruke systemet SYSVAK i vaksineringsarbeidet. SYSVAK er et nasjonalt vaksinasjonsregister som brukes for å holde oversikt over vaksinasjonsstatus for den enkelte og over vaksinasjonsdekningen i landet.

Ås kommune skal bruke systemet ReMin for å ta i mot timebestillinger elektronisk. Systemet brukes av kommunen allerede i dag, som verktøy ved smittesporing.

Informasjon på flere språk