icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
27. november - 09:59
Større vannlekkasje i Ås kommune Store deler av området Dysterlia, Rustad, Kroer og Dyster Eldor er helt eller delvis uten vann. Kommunens mannskap har lokalisert lekkasjen og reparerer den så raskt som mulig.  Les mer...
Du er her:   Bibliotekets forside   ›   Tjenester   ›   Vei, vann og avløp   ›   Vann og avløp
Logo bedreVann
Logo bedreVann
  

Ås kommune på vann og avløpstoppen

Tillstandsrapport for vann og avløp i Ås kommune

Norsk Vann utgir årlig en rapport som beskriver tilstanden for de kommunale vann- og avløpstjenestene.
85 kommuner benyttet bedreVANN i 2016, med 3 millioner innbyggere tilknyttet tjenestene.

Norsk vann BedreVann gir ut en rapport hvert år over tilstanden til vann og avløp i Norge. intensjonen er å sammenligne standarden på tjenestene, investeringsbehov og utvikling av kostnadene for kommunene/IKS og måle egen resultatutvikling over tid.

De beste kommunene på avløp i 2016

Asker, Bærum, Mandal, Ringebu, Rælingen, Strand, Østre Toten, Øyer og Ås er de ni kommunene som oppnådde god standard på alle fem vurderingskriteriene på avløp i 2016. Alle rensekravene er overholdt, over 98 % av innbyggerne i kommunale rensedistrikt er tilknyttet godkjent utslipp, slammet har god kvalitet og blir utnyttet, utslippet fra overløp på avløpsnettet er beregnet til mindre enn 5 % av tilknyttet pe (personekvivalenter) og ledningsnettet har god funksjon.

Trykk på lenken under å les mere om tilstanden til Ås kommune

Rapport fra BedreVann