Aktuelt

Foto av en stabel med røde stoler og bord

Arrangement for inntil 50 personer

Er du ansvarlig arrangør for et arrangement med inntil 50 personer? Da oppfordrer vi deg sterkt til å sende inn et skjema med opplysninger til oss.

Nasjonale myndigheter har åpnet for at det er mulig å samle inntil 50 personer fra og med 28. august 2020 når arrangementet har en ansvarlig arrangør.

Vi oppfordrer alle ansvarlige arrangører til å sende inn et skjema med en enkel risiko- og sårbarhetsanalyse til kommunen.

Dette vil: 

  1. Gi oss bedre oversikt over arrangementer
  2. Hjelpe oss i arbeidet med eventuell smittesporing

Slik sender du inn opplysningene

Ansvarlig arrangør fyller ut opplysningene i dette skjemaet:


Skjema for ansvarlig arrangør - Risiko- og sårbarhetsanalyse for arrangementer i Ås kommune (DOC) (PDF)

Vi oppfordrer deg som sender inn skjema til å avvente svar fra kommunen før du går videre med planleggingen.

Skjemaet sendes på e-post til kommunens arkiv på e-postadressen post@as.kommune.no. Skriv «Søknad om arrangement» i emnefeltet.
 

Dette bruker vi opplysningene til

I søknaden viser du til hvordan du planlegger å følge de nasjonale smittevernrådene. Opplysningene i skjemaet vil også bli brukt ved en eventuell smittesporing.

Du blir kontaktet dersom det er spørsmål til opplysningene i skjemaet.

Folkehelseinstituttet (FHI) om arrangementer og samlinger

Aktuelt

Barn som danser i gruppe

Enkelte lettelser i de nasjonale tiltakene

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge.
Illustrasjon av koronavirus

Koronavirus – informasjon og helsehjelp

Hold deg oppdatert på informasjon om korona-situasjonen fra Ås kommune. 
Fotografi av dame som ringer med mobiltelefon

Koronatelefonen er åpen

Har du spørsmål om korona som du ikke finner svar på selv? Nå sitter helsepersonell igjen klare på telefonnummer 64 96 20 60 for å hjelpe deg.