icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
27. november - 09:59
Større vannlekkasje i Ås kommune Store deler av området Dysterlia, Rustad, Kroer og Dyster Eldor er helt eller delvis uten vann. Kommunens mannskap har lokalisert lekkasjen og reparerer den så raskt som mulig.  Les mer...
Du er her:   Bibliotekets forside   ›   Tjenester   ›   Vei, vann og avløp   ›   Vann og avløp
Aas_kommunevaapen_2016_staende-tilpasset nett
  

Eier du minirenseanlegg?

Og har hatt tilsyn på anlegget i 2018, har kommunen nå sendt ut gebyr for dette. Kommunen er etter forurensningsloven pålagt å føre tilsyn med slike anlegg.

Eiere av minirenseanlegg betaler et årlig gebyr for tømming. I tillegg utfører kommunen med jevne mellomrom tilsyn til utvalgte anlegg. Normalt går det 3-5 år mellom hvert tilsyn.

Hensikten med tilsynet er å sjekke at anlegget fungerer som det skal, og det tas ulike prøver for å sikre god kvalitet (kapittel 12 i forurensningsforskriften).

Når tilsynet er utført får du en egen faktura for dette. Vi har nå sendt ut faktura for tilsyn utført i 2018.

Serviceavtale

Kommunen krever at alle godkjente anlegg har en serviceavtale, dette for at servicepersonell jevnlig skal ha service på anlegget. Det inkluderer etterfylling av kjemikalier og ettersyn på at elektroniske enheter på anleggene fungerer som de skal.

Dette betales direkte til de dere har underskrevet serviceavtalen med.

Eiere av minirenseanlegg betaler:

  1. et årlig gebyr til kommunen
  2. en årlig serviceavgift til det firmaet man har serviceavtale med
  3. gebyr for tilsyn utført av kommunen, omtrent hvert 3-5 år