Ås bibliotek

Hvor er Falsen i august?

Vi tar med Falsen på turne i forbindelse med grunnlovsjubileet. Få svar på juli-oppgaven og gjett hvor han er i august!

HvorerFalsen_august_400x300.jpg
Fotograf: Marianne Selvik

Vet du hvor Falsen på august-bildet er? Send svar til post@aasavis.no
Mer om konkurransen

 

14. august – Konvensjonen i Moss avslutter krigen mellom Norge og Sverige

Carl Johan og de svenske styrkene hadde gjennom våren vært opptatt med krigen mot Napoleon på kontinentet. Først da den franske keiseren var nedkjempet, kunne Carl Johan vie seg fullt til kampen om Norge, og med støtte av stormaktene kreve å få oppfylt bestemmelsene i Kieltraktaten. Forhandlingsframstøt fra stormaktenes kommisærer i juli hadde ikke nådd fram. Et endelig ultimatum fra Karl Johan om at Fredriksten - og Fredrikstad festning- skulle overgis til svenske styrker samt at Christian Fredrik skulle gi fra seg makten betingelsesløst ble avvist. Da var krigen allerede i gang. 26. juli gikk Carl Johan til krig mot Christian Frederik og Norge. Krigen ble preget av raske svenske fremstøt og norske tilbaketrekninger. Norske styrker kunne likevel innkassere et par seire, som sikret Norge en viss ære. 7. august ble det likevel innledet våpenstillstandsforhandlinger, med svensk løfte om å godta Eidsvollsgrunnloven som Norges forfatning.

Resultatet av forhandlingene ble Mossekonvensjonen av 14. august, der Carl Johan godtok Eidsvollsgrunnloven med de endringer som var nødvendige for en union med Sverige. Videre skulle Christian Frederik sammenkalle Stortinget slik det var bestemt i Grunnloven, og deretter abdisere - for så til slutt å forlate landet. Slik ble grunnloven reddet. I Mossekonvensjonen ble heller ikke Kieltraktaten nevnt, da den norske regjering ikke godtok denne.

Hvorfor var Karl Johan på sin side så generøs i sine tilbud til Norge? Karl Johan kan ha ønsket en rask avklaring. En lenger krig kunne føre til et uønsket svenskehat i Norge. De europeiske stormaktene kunne skifte mening, da det allerede eksisterte en voksende sympati for Norge, særlig i Storbritannia og Russland. Dessuten garanterte den norske grunnlov større makt til kongen over utenriks- og sikkerhetspolitikken enn den svenske konstitusjonen fra 1809. Christian Fredrik var ingen krigerkonge. Han innså tidlig at Norge var sjanseløse mot et overlegent svensk militærapparat, en sjøblokade og stormaktene som stilte seg bak Kieltraktatens bestemmelser. Godtagelsen av svenskenes tilbud ved våpenstillstandsforhandlingene, hvorved han forpliktet seg til å nedlegge kronen, var helt ut Christan Fredriks eget initiativ og ukjent for den norske regjeringen. Denne ønsket å fortsette krigen. Den 13. august dagen før Mossekonvensjonen ble vedtatt tilbakekalte Chr. Fredrik egenhendig sin egen ordre om et stort motangrep mot svenskene. Den svensk-norske krigen sommeren 1814 var og er den siste krig som har funnet sted innad i Norden. Takket være Christian Fredrik utartet den seg ikke til et meningsløst blodbad.
kilde: Wikipedia, Stortinget og biografisk leksikon

Falsen og konvensjonen

I statsrådet på Moss den 13. og 14. august, til behandlingen av det svenske våpenstillstandsforslaget, møtte tre av Eidsvollsforsamlingens presidenter: Christian Adolph Diriks, Georg Sverdrup og Christian Magnus Falsen. Sorenskriver Falsen fra Follo som hadde vært en av Christian Fredriks mest lojale og trofaste forsvarere var meget skuffet over Christian Fredriks manglende krigsinnsats, og gjorde ham nå til syndebukk for noe som han må ha følt som et personlig nederlag. Han gjorde det senere klart at han ikke ønsket å sitte på et Storting som tilpasset grunnloven etter unionens behov.
kilde: (Østvedt, 1945)
Tekst: Carl F. Høeg, Ås lokalhistoriske arkiv

Juli-bildet
Falsen_juli_150x113.jpg
Fotograf: Marianne Selvik
Takk til eierne av Sørås gård for velvillig hjelp!

Juli-bildet var fra Sørås gård i Herumveien i Ås, en gang Søndre Sørås dragonkvarter. Et dragonkvarter var en gård (jordeiendom) som mot godtgjørelse til eieren var pålagt å stille med en rytter med hest og utrustning til kavaleritjeneste for den norske hær. Rytteren var sannsynligvis forpakter eller bygsler på søndre Sørås. Søndre Sørås gård var en del av C. M. Falsens jordeiendom - sorenskrivergården Vollebekk. I 1792 hadde søndre Sørås gård blitt slått sammen med Nordre Sørås og i 1801 ble Sørås kjøpt opp og innlemmet i Vollebekk av Falsens forgjenger, sorenskriver Erich Horn. I 1855 gjenoppstod Søndre Sørås, etterhvert bare Sørås, som en selvstendig gård. Gårdstunet til det opprinnelige Søndre Sørås var plassert ved haugen ca. 100 meter nordvest for dagens Sørås gård.
kilde: Follominne 2009 og 2012

A A A
zoom ut zoom innÅs kommune | Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no