Ås bibliotek

Hvor er Falsen i februar?

Vi tar med Falsen på turne i forbindelse med grunnlovsjubileet. Få svar på januar-oppgaven og gjett hvor han er i februar!

Ås bibliotek inviterer i samarbeid med Ås avis til konkurransen "Hvor er Falsen?" Hver måned tar vi med en papp-Falsen til et sted der han befant seg en eller flere ganger i livet.  Samtidig gir vi deg en liten innføring i hva som skjedde denne måneden i 1814. Leserens oppgave blir å gjette hvor Falsen befinner seg!

Falsen i februar_400x267.jpg
Foto: Marianne Selvik
 

16. februar – Notabelmøtet (stormannsmøtet) på Eidsvoll
I Norge startet det et opprør mot bestemmelsene i Kieltraktaten, ledet av den danske tronfølger Christian Frederik. Han var tidligere blitt sendt til Norge som stattholder. 16. februar innkalte han 21 fremstående menn til Eidsvoll for å kunngjøre at han ville trosse Kieltraktaten og selv bestige Norges trone som rikets arveprins. Han møtte motstand fra et stort flertall av de fremmøtte. De hevdet at ettersom Danmark hadde gitt fra seg makten over Norge, var suvereniteten falt tilbake til det norske folk. Christian Frederik bøyde seg for dette flertallet. Det betød at en folkevalgt forsamling måtte komme sammen, utarbeide en konstitusjon og velge en konge. Folkesuverenitetsprinsippet ble knesatt.

Ca. 11. – 12. februar var sorenskriver Christian Magnus Falsen og Johan Gunder Adler sammen på Vollebekk i Ås for å fullføre sitt utkast til grunnlov. Tradisjonen sier at arbeidet ble gjort i et lite kabinett (kontor) på sorenskrivergården.   Umiddelbart etter, ca. 14. – 15. februar, var Peder Anker og Georg Sverdrup invitert til Vollebekk for å kommentere utkastet. Peder Anker var en av landets rikeste menn, og ble senere Norges første statsminister i Stockholm. Georg Sverdrup var professor og bibliotekar ved det nyopprettede universitet i Christiania. Det er sannsynlig at Sverdrup gjorde grunnlovsutkastet kjent for prins Christian Fredrik på Notabelmøtet på Eidsvoll 16. februar. C. M. Falsen var ikke invitert, på grunn av for lav rang.

Takk til Lokalhistorisk arkiv ved Carl F. Høeg.


 

Vet du hvor Falsen er? Send svar til post@aasavis.no
Mer om konkurransen


 

Svar på januar-oppgaven
Falsen_jan_02_Saxegaarden_500x332_150x100.jpg
Januar-bildet ble tatt ved Saxegaarden i Gamlebyen i Oslo. Her ble Christian Magnus Falsen født i 1782. Faren var en dansk juridisk embedsmann, mens moren var norsk. Husets grunnmur står fortsatt, men huset som står der i dag er fra 1800-tallet.
Foto: Marianne Selvik  

A A A
zoom ut zoom innÅs kommune | Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no