Ås bibliotek

Hvor er Falsen i juli?

Vi tar med Falsen på turne i forbindelse med grunnlovsjubileet. Få svar på juni-oppgaven og gjett hvor han er i juli!

Falsen_juli_400x300.jpg
Fotograf: Marianne Selvik

26. juli: Sverige går til krig mot Norge
Carl Johan går til angrep etter at diplomater fra de europeiske stormaktene forgjeves har prøvd å få til en fredelig løsning på konflikten mellom Sverige og den norske opprørsstaten. Krigen begynner til sjøs 26. juli, med et angrep mot Hvaler, og i de kommende dager erobres øygruppen. Så følger en landbasert invasjon i Østfold og Eidskog.

15. juli søker Christian Magnus Falsen på stillingen som amtmann i Nordre Bergenhus amt, og den 25. august ble søknaden innvilget. I ettertid forklarte han sitt ønske om å flytte til Bergen som et ønske om å komme lengst mulig unna svensk innflytelse, og å slippe å delta i et Storting som skulle omlegge grunnloven etter svenskenes behov. Ettersom Falsen søkte stillingen i Bergen før krigen mot Sverige hadde begynt og ingen da kunne ha noen sikker formening om en kommende krigs utfall, må forklaringen søkes på et annet hold. Denne var av privatøkonomisk karakter og ikke en følge av skuffelse over manglende norsk krigsinnsats mot Sverige. Falsen med sin store familie hadde rett og slett ikke råd til å holde på Vollebekk lenger, særlig da kjøpet av storgården i stor grad var lånefinansiert.
Tekst: Carl F Høeg, Ås lokalhistoriske arkiv

Juni-bildet
Falsen_juni_150x200.jpg
Juni-bildet var fra universitetet i København. Falsen bodde i København fra han var 9 år. Han studerte etterhvert jus ved universitetet og ble cand.jur. i 1802. Under et opphold i København i 1907 opplevde Falsen det britiske overfallet på byen, og han gjorde seg bemerket som kaptein ved studentkorpset.
Kilde: Store norske leksikon
Fotograf: Uba Thorsen Nwosu

A A A
zoom ut zoom innÅs kommune | Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no