Ås bibliotek

Hvor er Falsen i juni?

Vi tar med Falsen på turne i forbindelse med grunnlovsjubileet. Få svar på mai-oppgaven og gjett hvor han er i juni!


Falsen_juni_400x533.jpg
Foto: Uba Thorsen Nwosu

19. mai: Christian Frederik tar imot den norske kronen – diplomatisk press mot kongen i juni

Dagen etter at Grunnloven var underskrevet, 18. mai, fikk Christian Frederik melding om at stormaktene Storbritannia, Russland og Østerrike ville sende kommissærer til Norge for å tvinge igjennom den svensk-norske unionen. Norsk selvstendighet var i realiteten umulig så lenge stormaktene motsatte seg dette, og Christian Frederik kunne ennå unngå konflikt dersom han avslo kongevalget fra Riksforsamlingen. Men i et høytidelig møte 19. mai tok han likevel imot den kronen eidsvollsmennene hadde tilbudt ham.
Allerede i mars hadde Christian Fredrik mottatt et brev fra danskekongen Fredrik 6., hvor han ble oppfordret til å redde seg ut av den norske oppstanden, noe han som kjent ikke gjorde, og som nevnt ovenfor - i slutten av mai er det ikke usannsynlig at han hadde innsett hvordan enden ville bli.

Christian Fredrik satte likevel sin lit til Storbritannia og utnevnte 25. mai en tremannsdelegasjon ledet av Niels Aal. Da utsendingen ankom London hadde den britiske regjeringen for lengst tatt side til fordel for Sverige, i tråd med Kieltraktatens bestemmelser. Dette var også meldingen den engelske sendemannen John Morier overbrakte kongen den 6. juni i Christiania.

Nyheten om Napoleons fall hadde utløst spekulasjoner i Norge om hvem som skulle overta den franske tronen. En opplagt kandidat var Karl Johan og da ville den svenske tronen bli ledig. Med denne forhåpningen som bakteppe utgav selvstendighetsmannen Christian Magnus Falsen et skrift i begynnelsen av juni hvor han propaganderte for en storunion. Dette var nok høyst urealistisk, da Karl Johan allerede 25. mai var ankommet Sverige.

Tekst: Carl F. Høeg, Ås lokalhistoriske arkiv
Juni-oppgaven i Ås avis

Svar på mai-oppgaven:
HvorerFalsen_mai_150x113.jpg

Mai-bildet ble tatt på Eidsvoll, nærmere bestemt ved Eidsvollsbygningen.
Fotografer: Kristine Holmeide Dalane og Eva Dybli ved Eidsvoll bibliotek

 

Vet du hvor Falsen på juni-bildet er? Send svar til post@aasavis.no
Mer om konkurransen

A A A
zoom ut zoom innÅs kommune | Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no