Ås bibliotek

Hvor er Falsen i oktober?

Vi tar med Falsen på turne i forbindelse med grunnlovsjubileet. Få svar på september-oppgaven og gjett hvor han er i oktober!

HvorerFalsen_oktober_400x267.jpg
Foto: Wikipedia/Marianne Selvik

Vet du hvor Falsen på oktober-bildet er? Send svar til post@aasavis.no
Mer om konkurransen

 

10. oktober 1814 -Christian Fredrik abdiserer

Som nevnt i forrige artikkel trådte Det første overordentlige Storting sammen 7. oktober 1814. Stedet var Christiania, nærmere bestemt Katerdalskolens festsal på hjørnet av Tollbudgaten og Dronningens gate. (Salen ble i 1914 flyttet til Norsk Folkemuseum på Bygdøy). Oppdraget var denne gang ikke å vedta en fri stat, som på 17. mai, men å tilpasse grunnloven til en union med Sverige.

Det første overordentlige storting skulle i praksis vise seg å bli den andre og siste grunnlovgivende forsamling i Norges historie. Like før Stortinget kom sammen 7. oktober dro stortingsrepresentant for Bergen, Wilhelm Frimann Koren Christie, ut til Christian Frederik på Bygdøy kongsgård. Der satt den norske kongen i eksil og ventet på å forlate landet. Siden Mossekonvensjonen av 14. august hadde han kun vært konge i navnet. Sin siste og meget viktige gjerning for Norge var der og da å innprente Christie følgende strategi for de kommende forhandlinger: Først måtte Stortinget på egen hånd gjøre de nødvendige endringene av grunnloven. Og deretter skulle Carl XIII og dermed hans kronprins Karl Johan velges til konge. Denne strategien skulle vise seg å bli en suksessformel for å bevare den norske grunnloven.


Under åpningen av Det første overordentlige Storting 7. oktober ble kongens trontale lest opp -in absentia. For ikke å provosere den svenske motparten møtte han selv ikke opp. I trontalen oppsummerte «sommerkongen» sin gjerning og slo fast at uten hjelp av noen stormakt ville en krig mot Sverige kun være utsiktsløs og ødeleggende. Han satte derfor sine personlige ambisjoner til side og løste det norske folk fra sin troskapsed.

Lørdag 8. oktober valgte Stortinget en delegasjon som den påfølgende mandagen skulle motta kongens abdikasjon. På Bygdøy utspant det seg et meget rørende møte, hvor talene fra begge parter gang på gang ble avbrutt av stormende gråt. «Brennende fakler lyste opp veien gjennom haven i tett høstmørke». «Løytnant Falsen» (broren til Christian Magnus Falsen) støttet ham på den tunge vandringen til båten som lå parat for å føre ham videre. Mannskapet rodde hele natten ut Oslofjorden til skonnerten «Allart», som lå oppankret ved Eløyhavna vis á vis Larkollen.

En annen tradisjon forteller at han først tok inn på et gjestgiveri på Larkollen. Om kvelden der skal han ha forsvunnet. De fant ham i dype grublerier i en furulund et stykke nordover langs kysten, og i ettertid har dette stedet fått navnet Prinselunden. Fra Eløya bar det videre til Stavern («Fredriksvern»), men først den 26. oktober var det god nok bør til å seile til Danmark. I denne ventetiden skal han én gang ha gått i land på en øy i Stavernbassenget, for der å plukke noen stener som et minne om Norge.  Tradisjonen sier videre at det var som om Norge ikke ville slippe ham.  Først den 4. november ankom han Århus i Danmark, ironisk nok dagen da den nye grunnloven ble vedtatt i Christiania.

Innholdet i novembergrunnloven skal vi lese videre om neste utgave av «Hvor er Falsen».
Tekst: Carl F. Høeg, Ås lokalhistoriske arkiv

Kilder:
Halvor Tjønn: «Stortinget man helst vil glemme» i Aftenposten Historie 
Lars Roar Langslet: Christian Fredrik. En Biografi
Unni Dahl Grue


September-bildet
HvorerFalsen_september_150x114.jpg
Foto: Marianne Selvik

September-bildet var fra Kongens gate 4 i Oslo. Her (og/eller i Rådhusgaten?) bodde Christian Magnus Falsen i en periode, sannsynligvis mellom 1802 og 1808, og fra 1804 sammen med sin kone Anna Birgitte Falsen (f. Munch). I 1808 flyttet de til Vollebekk i Ås.

 

A A A
zoom ut zoom innÅs kommune | Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no