Ås bibliotek

Hvor er Falsen i september

Vi tar med Falsen på turne i forbindelse med grunnlovsjubileet. Få svar på august-oppgaven og gjett hvor han er i september!

HvorerFalsen_september_400x305.jpg
Foto: Marianne Selvik

Vet du hvor Falsen på september-bildet er? Send svar til post@aasavis.no

Valg til det første overordentlige storting, 7. oktober -Stortinget forsamles
I samsvar med bestemmelsene i Mossekonvensjonen skrev Christian Frederik ut valg til et overordentlig storting. Valgene ble foretatt i løpet av september. Kun 18 av de 79 representantene som hadde deltatt på riksforsamlingen møtte på det første overordentlige storting. Ingen fra Akershus ble valgt på nytt, inkludert C. M. Falsen. Var grunnen at han hadde skjønt at han hadde tapt i selvstendighetsspillet, og følgelig ikke ønsket å være med på å undertegne en union med Sverige?

I tiden fra 14. august i Moss til 10. oktober, da Christian Frederik la sin krone i Stortingets hender, levde den unge kongen tilbaketrukket på Bygdøy, traktatforpliktet til politisk passivitet. Men han tapte likevel ikke av sikte tanken på det kommende oppgjør med Sverige -et oppgjør ikke basert på diktatet i Kiel, men på folkets frie valg, 17. mai-grunnloven og Mossekonvensjonens bestemmelser.

7. oktober kom det første overordentlige storting sammen med katedralskolens store auditorium som møtesal, og forsamlingen på i alt 79 representanter betegnes offisielt som det første overordentlige storting i Norges historie. Tidsnød og lange avstander førte til at det heller ikke denne gang møtte representanter fra Nord-Norge. I realiteten var det en ny grunnlovgivende forsamling som ble valgt, fordi den var kalt inn for å omarbeide eidsvollsgrunnloven med tanke på en forening med Sverige, og man dermed ikke fulgte de regler for grunnlovsendringer som var fastsatt i denne.

Christian Magnus Falsen
Høsten 1814 selger Falsen storgården Vollebekk til Thomas Bukier, sønnen til stefaren til hans første kone (Anna Birgitte Munch) - Poul Bukier. Og 21. oktober forlater Christian Magnus Falsen og hans familie, på til sammen 10 medlemmer, Ås i retning Bergen.

Tekst: Carl F. Høeg, Ås lokalhistoriske arkiv

 

August-bildet
HvorerFalsen_august_150x113.jpg
Foto: Marianne Selvik

August-bildet var fra Klosteret i Bergen. En del av den nåværende bygningen ble oppført etter en brann i 1702, og ble brukt som bolig for embetsmenn. Blant beboerne var Christian Magnus Falsen, amtmann for Nordre Bergenhus 1814–22, amtmann for Søndre Bergenhus og stiftamtmann 1825–27. Siden 1986 er huset bydelshus for Nordnes. Hagen ble restaurert og brukes nå som barnehage.
(Kilde: Bergen byleksikon)


 

A A A
zoom ut zoom innÅs kommune | Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no