www.as.folkebibl.no

Advokatvakten i ├ůs og Nordby

paragrafsymbol

Trenger du juridisk bistand? Advokatvakten hjelper deg gratis i 20 minutter. Kontakt biblioteket for å avtale tid. 

Med inntil 20 minutters gratis konsultasjon kan medlemmer av Den norske advokatforening hjelpe deg med å avklare om du har et juridisk problem og gi enkle råd om dette. Kontakt bibliotekene på telefon 64 96 23 72/96, e-post as.bibliotek@as.kommune.no eller nordby.bibliotek@as.kommune.no eller kom innom for å sette deg på liste til Ås eller Nordby. For tiden er advokatvakten på Ås bibliotek en gang i uken og på Nordby en gang i måneden med pause i sommerperioden og ferie- og fridager. Rådgivningen er muntlig. Det er beregnet maks. 20 min. til hver person. Har du behov for advokatbistand ut over dette, vil du av advokatvakten bli henvist videre på vanlige vilkår.
 
Dersom det ikke settes opp noen på liste den aktuelle dag innen kl 14, forbeholder advokatene seg retten til å avlyse vakten.

Advokatene gir veiledning på de fleste alminnelige rettsområder, bl.a.:

Kan ikke advokaten hjelpe deg med din sak, vil du kunne få hjelp til henvisning til advokat med riktig fagkompetanse.

2015-01-27