www.as.folkebibl.no

Hvor er Falsen i januar?

Vi tar med Falsen på turne i forbindelse med grunnlovsjubileet. Gjetter du hvor han er?

Ås bibliotek inviterer i samarbeid med Ås avis til konkurransen "Hvor er Falsen?" Hver måned tar vi med en papp-Falsen til et sted der han befant seg en eller flere ganger i livet.  Samtidig gir vi deg en liten innføring i hva som skjedde denne måneden i 1814. Leserens oppgave blir å gjette hvor Falsen befinner seg!

14. januar: Kielfreden

Under Napoleonskrigene sluttet Sverige seg til en allianse som bestod av Storbritannia, Russland, Preussen og Østerrike. Som bytte fikk Sverige et løfte om å få Norge etter Napoleons fall. 15. desember ble det inngått våpenstillstand i Kiel og ikke lenge etterpå startet fredsforhandlingene samme sted.

Kieltraktaten var en avtale undertegnet mellom den svenske og den danske kongen. Frederik 6 avstod for seg og sine etterkommere kongeriket Norge (men ikke de gamle norske områdene Grønland, Island og Færøyene, som forble danske). Norge skulle innlemmes i Sverige, men den svenske kongen forpliktet seg til de lover, rettigheter og friheter som gjaldt da freden ble sluttet. Med ett var det slutt på den 434 år lange foreningen mellom Danmark og Norge.

Da Kieltraktatens innhold ble offentlig kjent i Norge gav det støtet til en norsk selvstendighetsbevegelse. I Follo grep sorenskriver Christian Magnus Falsen og lektor Johan Gunder Adler muligheten til å utforme et grunnlovsutkast. Dette utkastet skulle vise seg å bli det første, det grundigste og det best gjennomarbeidede utkast til en konstitusjon for Norge. Fra og med mars 1814 ble det lagt til grunn for forhandlingene i Riksforsamlingen på Eidsvoll.

Falsen_jan_02_Saxegaarden_500x332_400x266.jpg
Foto: Marianne Selvik

Hvor er Falsen? Hint: I januar har Falsen reist til sitt fødested.
Vet du hvor Falsen er? Send svar til post@aasavis.no
Se saken i Ås avis | Mer om konkurransen

 

Takk til Lokalhistorisk arkiv ved Carl F. Høeg for kvalitetssikring!


 

2014-01-23 Alf Ramsfjell