www.as.folkebibl.no

Hvor er Falsen i mars?

Vi tar med Falsen på turne i forbindelse med grunnlovsjubileet. Få svar på februar-oppgaven og gjett hvor han er i mars!

Falsen_mars02_400x227.jpg
Foto: Eva-Ditte Donat 

25. februar - bededag og valg,
17. mars - valgmannsmøte for Akershus

19. februar, kun tre dager etter stormannsmøtet på Eidsvoll, sendte den nå selverklærte regenten prins Christian Frederik ut et åpent brev til alle landets biskoper, stiftamtmenn og militære sjefer. Der varslet han valg til en forsamling som skulle møtes på Eidsvoll 10. april for å gi Norge en forfatning.
I kirker landet over ble det holdt ekstraordinære gudstjenester 25. februar eller så tidlig som mulig etter dette, med påfølgende edsavleggelse og valg av valgmenn. Disse kom sammen og utpekte for hvert amt (fylke) representanter til Riksforsamlingen. Fristen for å sende representanter til Eidsvoll var gått ut da meldingen om bededager og valg nådde de nordligste fylkene. Derfor møtte ingen fra Nord-Norge på Eidsvoll i 1814. I Finnmark ble det likevel holdt valg, selv etter at Riksforsamlingen hadde avsluttet sitt arbeid.

25. februar ble troskapseden overfor Norges selvstendighet avlagt i Ås kirke.  Etter at eden var avlagt valgte menigheten Christian Magnus Falsen og bonde Baltzer Hoelstad til valgmenn. Disse ble utstyrt med en fullmakt til å velge representanter til Riksforsamlingen på Eidsvoll.

I valgmannsforsamlingen for Akershus 17. mars, på Ellingsrud gård i Groruddalen, ble Peder Anker fra Aker prestegjeld, Christian Magnus Falsen fra Ås prestegjeld og Christian Christensen Kollerud fra Høland prestegjeld, valgt som representanter til Riksforsamlingen på Eidsvoll.

Kilder, blant flere: Unni Dahl Grue, Marthe Hommerstad og Carl F. Høeg

Vet du hvor Falsen på bildet er? Send svar til post@aasavis.no
Mer om konkurransen

Mars-oppslaget i Ås avis


 

Svar på februar-oppgaven
Falsen i februar_150x100.jpg
Februarbildet var tatt på området i Ås der gården Vollebekk lå.
Da Christian Magnus Falsen var sorenskriver for Follo hadde han sete på gården Vollebekk. Vollebekk ble utvidet ved flere gårdhandler etter Falsens overtakelse. Årene som sorenskriver fra 1808 til 1814 var preget av stor suksess og framgang for Falsen. Omkring 1814 var Vollebekk en av Follos største gårder. Hovedbygningen ble revet i 1861, og i dag ligger universitetet der gården en gang lå.

Foto: Marianne Selvik

  

2014-03-24 Linda Rasten