www.as.folkebibl.no

Hvor er Falsen i april?

Vi tar med Falsen på turne i forbindelse med grunnlovsjubileet. Få svar på mars-oppgaven og gjett hvor han er i april!

HvorerFalsen_april_400x306.jpg
Foto: Maria Mäkinen

10. april -112 representanter møter til Riksforsamlingen på Eidsvoll
10. april samlet 112 representanter seg på Eidsvoll med fullmakter fra sine valgdistrikter. Det var 57 embetsmenn, 18 næringsdrivende og 37 bønder. De overvar en gudstjeneste i Eidsvoll kirke, før de overleverte sine fullmakter til Christian Frederik. 11. april møtte representantene for første gang i den store salen på Eidsvolls Verk, og den egentlige åpningen av Riksforsamlingen fant sted. Christian Frederik holdt en trontale der han understreket at forsamlingens mandat var å gi landet en statsforfatning – en grunnlov.

Allerede den 12. april ble det nedsatt en konstitusjonskomite, og som formann for denne ble sorenskriver Christian Magnus Falsen fra Ås og Follo valgt. Konstitusjonskomiteen var den viktigste av komitéene på Eidsvoll. Den bestod av 15 medlemmer, og oppdraget var å utarbeide et endelig utkast til grunnloven. Konstitusjonskomiteen formulerte 11 grunnsetninger som ble behandlet av riksforsamlingen i plenum den 16. april. Den 30. april la konstitusjonskomitéen fram et nytt og endelig forslag til grunnlov, hovedsaklig etter utkastet fra Adler og Falsen.

Av i alt 20 grunnlovsutkast ble 19 sendt til Eidsvollsforsamlingen, noe som forteller oss om en bred deltakelse i grunnlovsutformingen. Ca 5 av de 19 utkastene var forfattet av medlemmer av riksforsamlingen, men det var kun det Adler-Falsenske utkastet som ble medbragt i trykt form. Senere den 22. april ble utkastet sågar utgitt i: N. Wulfsbergs Journal for Lovgivning, Rigsforfatning og Politik. Christian Magnus Falsen og Johan Gunder Adlers utkast skulle, som tidligere nevnt, vise seg å bli det mest innflytelsesrike utkastet. Det omfattet hele 230 paragrafer, sammenliknet med det endelige resultatet – de 110 paragrafene i grunnloven fra 17. mai 1814.

Tekst: Carl F. Høeg ved Ås lokalhistoriske arkiv


 

Svar på mars-oppgaven
Falsen_mars02_150x85.jpg
Mars-bildet er tatt foran Steigen kirke i Nordland. Haugen til høyre for kirken kalles Sigarshaugen, som sannsynligvis ble brukt som tingsted. Falsens far hadde viklet seg inn i et kjærlighetsforhold med en dame som var gift med landets generaladvokat. Skandalen tvang Falsen sr. til å godta utnevnelse til lagmann i Nordland og Finmarken, og Falsen tilbrakte derfor noen få barneår her. Da faren til Falsen var lagmann på Steig hadde man reist et lagtingshus ikke langt unna. Farsgården, eller lagmannsgården, lå rett ovenfor Steigen kirke.

Foto: Eva-Ditte Donat ved Nordlandsmuseet

 

Vet du hvor Falsen på bildet er? Send svar til post@aasavis.no
Mer om konkurransen
Se april-oppgaven hos Ås avis

 

2014-04-17