www.as.folkebibl.no

Hvor er Falsen i mai?

Vi tar med Falsen på turne i forbindelse med grunnlovsjubileet. Få svar på april-oppgaven og gjett hvor han er i mai! 

HvorerFalsen_mai_400x300.jpg
Foto: Kristine Holmeide Dalane og Eva Dybli

17. mai – Riksforsamlingen daterer Grunnloven og velger Christian Frederik til konge

Riksforsamlingen arbeidet med Grunnloven i seks uker. De 112 representantene var alle samstemte om å utarbeide en fri forfatning, inspirert av datidens ideer om folkesuverenitet, frihet og maktbalanse. Men forsamlingen var splittet i spørsmålet om hvilken utenrikspolitisk kurs som best ville realisere målet om et friest mulig Norge. Det dannet seg derfor to hovedgrupperinger i riksforsamlingen: den som ønsket selvstendighet – og en mulig gjenforening med Danmark – og den som ønsket selvstendighet i union med Sverige. Splittelsen preget både debatten om grunnlovsbestemmelsene og kongevalget, men i forsamlingen var det et solid flertall av selvstendighetsmenn, som dermed vant frem med sine synspunkter.

Som tidligere nevnt var det Adler-Falsenske grunnlovsutkastet det eneste trykte utkastet og det ble delt ut blant Eidsvollsmennene. I ettertid kan man følge dets overstrykninger og tillegg, der det ble sendt mellom konstitusjons-komiteen og riksforsamlingen.

Utkastet hadde 226 paragrafer mens den endelige grunnloven fikk 110. Falsen hadde administrert og godtatt en sterk nedkorting. Til tross for at det endelige utkastet på flere mere prinsipielle punkter ikke stemte med hans og Adlers utkast godtok Falsen det, hvilket beviser hans demokratiske sinnelag. Eidsvolls-grunnloven skulle vise seg å bli enda mer politisk avansert og mer radikal enn samtlige av utkastene. Her kan nevnes utvidet stemmerett, intet overhus og en juryordning.

Hadde det ikke vært for Falsens effektive, intelligente og strenge stil som leder av konstitusjons-komiteen, er det heller ikke sikkert vi hadde fått vedtatt en grunnlov i tide i forhold til svenskene.

16. mai ble Grunnloven vedtatt av Riksforsamlingen og den 17. mai undertegnet av Presidentskapet. Christian Frederik ble den samme dag enstemmig valgt til Norges konge, men 14 unionstilhengere protokollførte at de valgte under tvang. Da de 112 representantene skiltes på Eidsvoll den. 20. mai vek likevel motsetningene plass for en følelse av fellesskap, som ble uttrykt gjennom løftet: «Enige og tro indtil Dovre falder!»

Da Christian Magnus Falsen vendte tilbake til Ås, hadde hans kone født en sønn den 18. mai. Han fikk navnet Georg Benjamin Franklin, oppkalt etter Falsens helter George Washington og Benjamin Franklin, den amerikanske grunnlovens to viktigste fedre.

Tekst: Carl F. Høeg

Svar på april-oppgaven:
HvorerFalsen_april_150x115.jpg
Bildet er tatt ved Konventionsgården i Moss. Konventionsgården var hovedbygning på Moss Jernverk. Bygningen ble fullført i 1778. Her ble Konvensjonen i Moss (også kalt Mossekonvensjonen) undertegnet i august 1814. Dette var en våpenhvileavtale mellom den svenske kongen Karl XIII og det norske Stortinget etter en kort krig mellom Norge og Sverige. I dag er bygningen administrasjonsbygning for bedriften Peterson og Søn AS.

Foto: Maria Mäkinen, Ås bibliotek 

Vet du hvor Falsen på mai-bildet er? Send svar til post@aasavis.no
Mer om konkurransen


   

 

 


2014-05-20