www.as.folkebibl.no

Bokprat spesial: Fire forfattere inspirert i ├ůs

En collage som viser portrettbilder av forfatterne Stein Mehren, Knut Hamsun, Trygve Gulbranssen og Olav H. Hauge

Hva har Stein Mehren, Trygve Gulbranssen, Knut Hamsun og Olav H. Hauge til felles? Jo, alle har de en tilknytning til Ås og har hentet inspirasjon herfra. 

Tirsdag 27. august kl. 12.00 kommer Torstein Hvattum for å snakke om disse fires tilknytning til Ås. 

Stein Mehren oppholdt seg flere sommere i barndommen på gården Bjørnstad i Kroer. Hans mor hadde nær familie der.
Flere av Mehrens dikt er inspirert av opplevelser i krigsårene i Kroer.

Trygve Gulbranssen hadde familie på morssiden i Frogn og i Ås. Det er utvilsomt at han har hentet miljøer til «Og bakom synger skogene» fra Ås og Frogn.

Knut Hamsun bodde på Berg gård i flere perioder fra 1896 til tidlig på 1900-tallet. Flere av hans bøker et skrevet og inspirert av opplevelser i Ås.

Olav H Hauge jobbet på NLH et halvår i 1930. Hans viktigste tilknytning til Ås er likevel det nære vennskapet med Ås-mannen Oddvin Reisæter.

 

 
2019-08-23