www.as.folkebibl.no

Problemer med utlÄnsautomatene

Ås og Nordby bibliotek har i dag lørdag 5.9 hatt tekniske problemer med utlånsautomatene. Dersom du skal låne eller levere på automatene i helgen vil du kunne oppleve at det går svært tregt. Vær også oppmerksom på at automaten har problemer med å deaktivere alarmer på det du har lånt selv om du har fått kvittering. vi beklager ulempene dette medfører for våre meråpent-brukere!

2020-09-05