icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Bibliotekets forside   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Andre møter
Kulturhus og bibliotek

  

Invitasjon til partigruppene

Informasjonsmøte om befolkningsprognoser mandag 20. august 2018 kl. 17.30 – 18.30 i Ås kulturhus, Lille sal/salong. Møtet er åpent for publikum

Befolkningsprognoser er et viktig grunnlag i arbeidet med handlingsprogram og budsjett og skolestruktur.

På møtet blir det en presentasjon av forutsetningene som er lagt til grunn for befolkningsprognosene i Ås med spesiell vekt på boligprogrammet.

Lars Syrstad fra Rambøl, som kommunen over flere år har engasjert som konsulent i arbeidet med befolkningsprognosene, presenterer forutsetningene.

Ellen Grepperud presenterer boligprogrammet som viser hvor mange boliger som skal bygges hvor og når de skal bygges.

Påmelding meldes innen fredag 17. august til:

Politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Vibeke Berggård, eller telefon 64 96 20 04.

Det gis ikke godtgjørelse.

Ås, 13.08.2018

Ola Nordal

Ordfører