icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Bibliotekets forside   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Kontakt kommunen   ›   Kontaktadresser
  

Kontaktadresser

Ås kommune (Ås rådhus)

  • Åpningstid: mandag - fredag 08.00-15.30
  • Besøksadresse: Skoleveien 1, 1430 Ås
  • Postadresse: postboks 195, 1431 Ås
  • Telefonnummer: 64 96 20 00
  • Faks: 64 96 20 09
  • E-post: post@as.kommune.no (størrelsen på e-posten må ikke overskride 15MB)
  • Organisasjonsnummer: 964948798
  • Kommunenummer: 3021
  • Kontonummer 1654 07 99605


​Trenger du hjelp med å finne ut av hvem du kan kontakte med din sak eller ditt spørsmål, kan du ringe eller sende en e-post til servicetorget.

Ås kommune på Facebook

For utfyllende liste over når de ulike enhetene er åpne, se under.

Moer sykehjem

Tunveien 2
1430 Ås
Postboks 195
1431 Ås
Telefon: 64 96 20 00 (08.30-14.30),
se vaktelefoner utenom kontortid.

Den offentlige tannhelsetjenesten i Akershus, Ås tannklinikk

Langbakken 37
1430 Ås
Telefon: 64 96 48 00
Faks: 64 96 48 11
e-post: aas@tannhelse.akershus-fk.no

 

Akutt Ski Tannlegevakt

Ski Tannlegesenter
Jernbaneveien 4
1400 Ski
Telefon: 64 85 26 00

Follo tannlegevakt

Kolbotn Tannlegesenter
Landerudsenteret på Kolbotn
Sønsterudveien 32
1412 Sofiemyr
Telefon: 66 80 96 00

Follo veterinærvakt

Vakten opererer med ett felles telefonnummer: 64 96 20 88.
Vakten gjelder alle dyr, men er primært rettet mot produksjonsdyr og hest.
Les mer her.

 

Ås kulturhus

Moerveien 1
1430 Ås
Telefon: 64 96 20 90/91

Ås bibliotek

Moerveien 1  
1430 Ås
postadresse:
postboks 54
1431 Ås
Telefon: 64 96 23 72 
Faks: 64 96 23 79 

Nordby bibliotek

Sjøskogveien 7
(Vinterbrosenteret)
1407 Vinterbro
Telefon:  959 51 900
postadresse:
P.b.3
1428 Vinterbro
E-post:  nordby.bibliotek@as.kommune.no

Ås kommunes lokalhistoriske arkiv

Moerveien 1, inngang fra biblioteket
Postboks 54
1431 Ås
Telefon: 64 96 23 78 
Mobil: 948 83 988
e-post: carl.hoeg@as.kommune.no

Lokalhistorisk arkiv nettside

Ås helsestasjon

Rådhusplassen 29
1430 Ås
Telefon: 64 96 22 40
Mobil: 959 39 731
Faks : 64 96 22 49
e-post:helsestasjonen@as.kommune.no  

Nordby helsestasjon:

Emily Kirkerudsvei 6
Nordbytun
1407 Vinterbro 
Telefon: 64 96 44 80 
e-post:  helsestasjonen@as.kommune.no

Helsestasjon for ungdom og studenter i Ås 13-25 år

Idrettsveien 21
1430 Ås
Telefon: 64 96 22 40
Mobil: 959 39 610

Ås reisevaksinasjonskontor

Rådhusplassen 29
1430 Ås
Telefon: 64 96 22 40
Mobil (kun mandager 12.00-14.00): 959 39 650
Ås reisevaksinasjonskontor  

Familie- og nettverksteamet i Ås

Laila Gøransson, telefon: 920 20 085
Trine Holst,            telefon: 920 22 198
e-post: familieteamet@as.kommune.no

Enhet for rus og psykisk helse

Moerveien 10
1430 Ås
Postboks 195
1431 Ås
Telefon: 64 96 25 90
Faks: 64 96 25 09

Koordinator for støttekontakter


Kajaveien 45
1430 Ås
Telefon: 64 96 22 85
E-post:  stottekontakt@as.kommune.no

Krise- og incestsenteret i Follo

www.kisif.no
Langbakken 9
1430 Ås
Telefon: 64 97 23 00
Åpent hele døgnet

Ås svømmehall (12, 5 meter)

Langbakken 45
1430 Ås
Postboks 195
1431 Ås
Telefon: 64 96 26 46 
(i svømmehallens åpningstid)
Vanntemperatur: 32 grader
Les mer her.

Nordby svømmehall (25 meter)

Emily Kirkerudsvei 6
1407 Vinterbro
Postboks 195
1431 Ås
Telefon: 64 96 44 95 
(i svømmehallens åpningstid)
Vanntemperatur: 29 grader
Les mer her.

Bølstad miljøstasjon

Kemneren i Follo - Kolbotn

Kemneren i Follo
postboks 510
1411 Kolbotn
telefon: 66 81 90 90
Besøksadresse:
Kontoret ligger på Kolbotn i Oppegård kommune
i det gamle Herredshuset ved siden av rådhuset

Skatt øst (tidligere Follo likningskontor

besøksadresse:
Vestveien 20
1400 Ski
postadresse:
postboks 94
1401 Ski
telefaks: 64 85 11 01 
telefon 800 80 000
telefontid: 08.30-15.30

Follo barnevernvakt - Ski

mandag - torsdag 15.00-23.00 bakvakt fra 23.00-08.00
fredag 15.00 - 23.00
lørdag 18.00 - 24.00 bakvakt resten av helgen fram til mandag 08.00
helligdager 17.00 - 23.00 bakvakt resten av døgnet
besøksadresse: barnevernvakten har kontorer på Follo politikammer i Ski
telefon: direkte: 917 19 615
via politi: 64 85 16 00/02800

Follo Brannvesen IKS

(Gjelder også henvendelser om feier)
besøksadresse:
Teglveien 18B
1400 Ski
postadresse: Postboks 364
1401 Ski
telefon:  64 85 10 00
http://www.follobrannvesen.no

 

 

 

Vei (kommunale) - kommunalteknisk avdeling

Veibelysning - kommunalteknisk avdeling

Vann, avløp og renovasjon - kommunalteknisk avdeling

Har du spørsmål vedrørende vann, avløp eller renovasjon?
Send inn henvendelse her.