Munnbind
  

Korona – nye tiltak fra 1. oktober

Fra og med 1. oktober er det påbudt med munnbind i kollektivtrafikken dersom du ikke kan holde 1 meter avstand fra andre. I tillegg oppfordres serveringssteder til å føre liste over gjester.

Påbud om munnbind ved kollektivreiser

Som en følge av smittesituasjonen og nye tiltak i Oslo, har kommuneoverlegen innført påbud om bruk av munnbind i kollektivtransporten i Ås kommune. 

Den lokale forskriften oppdateres med ny paragraf 3:

§ 3 Kollektivreiser
Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

 

Det nye tiltaket er gjeldende fra 1. oktober 2020.

Forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med visse private sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere, Ås kommune, Viken

Henstilling til serveringssteder i Ås kommune

Alle serveringssteder i kommunen oppfordres til å registrere gjester med bordservering, med navn, telefonnummer og tidspunkt. Ved smitteutbrudd vil dette være til stor hjelp i smittesporingsarbeidet.