icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
27. november - 09:59
Større vannlekkasje i Ås kommune Store deler av området Dysterlia, Rustad, Kroer og Dyster Eldor er helt eller delvis uten vann. Kommunens mannskap har lokalisert lekkasjen og reparerer den så raskt som mulig.  Les mer...
Du er her:   Bibliotekets forside   ›   Tjenester   ›   Vei, vann og avløp   ›   Vann og avløp
Illustrasjon forside Norm for overvannshåndtering
Illustrasjon forside Norm for overvannshåndtering
  

Norm for overvannshåndtering

Målet med "Norm for overvannshåndtering" er at Ås kommune kan møte utfordringer knyttet til håndtering av overvann i kommunen på en best mulig måte. Overvannsnormen beskriver dagens situasjon og hva som venter av utfordringer i fremtiden, og hvordan de kan løses.

Norm for overvannshåndtering, forside.jpg

Norm for overvannshåndtering godkjent i kommunestyremøte 22.09.2015 kan lastet ned som .pdf her


Utdrag fra norm for overvannshåndtering


"Fokuset på overvannshåndtering har blitt viktigere i den senere tiden grunnet forandringer i nedbør og befolkningsvekst. Innbyggertallet i Ås kommune vil fortsette å vokse i tiden fremover med fortetting av allerede bebygde arealer og nyutviklede områder. Dette vil øke presset på dagens allerede underdimensjonerte rørsystemer og belastede innsjøer og bekker.

For å bedre tilstanden i vannmiljøet og kapasiteten på ledningsnettet, må vi lage retningslinjer for håndtering av overvann. Det gjør vi ved å fokusere på bruken av lokal overvannshåndtering med forskjellige tiltak og beregningsmetoder. Beregningsmetoden blågrønn faktor (BGF) som Ås kommune vil benytte seg av, er et viktig grunnlag for bevaring av nettopp vannmiljø (blå), og biodiversitet (grønne). Dette er et relativt nytt system i norsk sammenheng. Inspirasjonen kommer fra byene Malmø og Berlin hvor bruken av tilsvarende systemer har gitt gode resultater.

Samarbeid og kommunikasjon på tvers av etater og fagmiljøer må stå i fokus slik at rørsystem, bekker, innsjøer, erosjon, forurensning, flom og økonomiske belastninger grunnet skader kan reduseres til et minimum.".