icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
27. november - 09:59
Større vannlekkasje i Ås kommune Store deler av området Dysterlia, Rustad, Kroer og Dyster Eldor er helt eller delvis uten vann. Kommunens mannskap har lokalisert lekkasjen og reparerer den så raskt som mulig.  Les mer...
Du er her:   Bibliotekets forside   ›   Tjenester   ›   Vei, vann og avløp   ›   Vann og avløp   ›   Overvann
Bildet viser dype grøfter i Tårnveien i Ås. Disse vil fungere som flomveier. Foto: Andreas Lindhjem
Bildet viser dype grøfter i Tårnveien i Ås. Disse vil fungere som flomveier ved skybrudd. Foto: Andreas Lindhjem
  

Overvann

Overvann er en fellesbetegnelse på alt vannet som renner på overflaten. Det vil si regnvann fra takflater, veier og andre tette flater.

Fokuset på overvannshåndtering har blitt viktigere i den senere tiden grunnet forandringer i nedbør og befolkningsvekst. Innbyggertallet i Ås kommune vil fortsette å vokse i tiden fremover med fortetting av allerede bebygde arealer og nyutviklede områder. Dette vil øke presset på dagens allerede underdimensjonerte rørsystemer og belastede innsjøer og bekker.
For å bedre tilstanden i vannmiljøet og kapasiteten på ledningsnettet, må vi lage retningslinjer for håndtering av overvann. Det gjør vi ved å fokusere på bruken av lokal overvannshåndtering med forskjellige tiltak og beregningsmetoder. Beregningsmetoden blågrønn faktor (BGF) som Ås kommune vil benytte seg av, er et viktig grunnlag for bevaring av nettopp vannmiljø (blå), og biodiversitet (grønne). Dette er et relativt nytt system i norsk sammenheng. Inspirasjonen kommer fra byene Malmø og Berlin hvor bruken av tilsvarende systemer har gitt gode resultater.

Overvannsnormen beskriver dagens situasjon og hva som venter av utfordringer i fremtiden, og hvordan de kan løses. Ta en titt på overvannsnormen under.

Norm for overvannshåndtering Ås kommune .pdf