Ås bibliotek

Problemer med utlånsautomatene

Ås og Nordby bibliotek har i dag lørdag 5.9 hatt tekniske problemer med utlånsautomatene. Dersom du skal låne eller levere på automatene i helgen vil du kunne oppleve at det går svært tregt. Vær også oppmerksom på at automaten har problemer med å deaktivere alarmer på det du har lånt selv om du har fått kvittering. vi beklager ulempene dette medfører for våre meråpent-brukere!

A A A
zoom ut zoom innÅs kommune | Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no