kum
  

Fornying av vann og avløpsnettet, søndre Moer

Ås kommune skal legge om og fornye hovedledninger for vann og avløp på store deler av Søndre Moer i løpet av perioden 2019 – 2021.

 Vi skal legge om ledningsnettet i:

  • Askeveien
  • Brekkeskog
  • Eikeveien
  • Granveien
  • Deler av Bjørkeveien, Brekkeveien, Furuveien og Seljeveien.

I august sendte vi ut brev til de huseierne som er direkte berørt av anlegget, samt til naboer som vil bli berørt av anleggsarbeidene.

Riggplass vil bli etablert ved fangdammene langs Askeveien; i samme område som har blitt benyttet som riggplass tidligere.

Kontaktperson i Ås kommune:

Jan Fredrik Aarseth – tlf. 64 96 24 23

Jan.Fredrik.Aarseth@as.kommune.no

Kontaktperson hos Leif Grimsrud AS:

Freddy Friberg – tlf. 48 24 23 43

freddy.friberg@leifgrimsrud.no