icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
11. august - 16:51
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Bibliotekets forside   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Grunnskolen - fellesinformasjon
SFO illustrasjonsbilde

  

Redusert åpningstid i SFO

Fra 27. april innføres det midlertidige åpningstider for kunne ivareta kravene til smittevern. Alle skolefritidsordningene i Ås vil ha kortere åpningstid i perioden hvor smitteverntiltakene er gjeldende.

Onsdag 22. april endret Kunnskapsministeren forskrift for barnehage og SFO. Det åpnes for kortere eller fleksible åpningstider for barnehage, skole og SFO. For å sikre at skolene i Ås klarer å overholde smitteverntiltakene vil nye, midlertidige åpningstider for SFO nå være kl. 08.00-16.00 i perioden hvor smitteverntiltakene er gjeldene. Dette berører morgenåpning på SFO. Det vil ikke bli et ordinært morgentilbud, men tilsyn ute fra kl. 08.00 til oppstart av skoledagen.

 

Barnehager, skoler og SFO som har kortere åpningstid, må fortsatt sørge for tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov. Det er nok at bare én av foreldrene har en samfunnskritisk jobb, se Kunnskapsdepartementets presisering.
Foresatte i samfunnskritiske roller, som har behov for tilbud utover ny åpningstid i SFO, bes om å ta kontakt med egen skole.

 

Mer informasjon om redusert åpningstid og oppsigelse

Mer informasjon på Utdanningsdirektoratet og Regjeringen.