icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Bibliotekets forside   ›   Aktuelt   ›   Korona   ›   Aktuelt

Aktuelt

Foto av fasaden på Ås kulturhus med en regnbue over

Alt blir bra! Foto: Ås kommune/Hilde Fougner

Smitteverntiltak i Ås kommune

I tillegg til de nasjonale retningslinjene, har Ås kommune innført lokale smitteverntiltak.

Hold dere hjemme, ha minst mulig sosial kontakt

 

Nasjonal innstramming fra 4. januar

Regjeringen har besluttet å stramme inn de nasjonale smitteverntiltakene.

Innstrammingen gjelder foreløpig to uker fra og med 4. januar

Den lokale forskriften videreføres uten endringer, bortsett fra punktet om alkoholservering som blir forbudt i perioden til og med 19. januar.
 
Forskrift om forebygging av koronasmitte, Ås kommune ble kunngjort 11. november. Forskriftenes formål er å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i perioder der smittetallene er stigende eller høye og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.
 
Kommuneoverlegen fatter vedtak om eventuelle endringer, i samråd med kommunens kriseledelse. Forskriften gjelder helt til det gjøres nytt vedtak.
 
Hvis vi skal få tilstrekkelig oversikt og kontroll med smittesituasjonen, må vi holde oss mest mulig hjemme og begrense antall sosiale kontakter den nærmeste tiden. 
 
Her har vi oppsummert innholdet i forskriften i tillegg til kommunens råd og anbefalinger: 

Munnbind

 • Det er påbudt å bruke munnbind i kollektivtransporten i Ås kommune når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende. 
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjerene setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.
 • Det er påbudt å bruke munnbind når det ikke er mulig å overholde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer. Dette gjelder:
  • I butikker
  • I fellesarealene på kjøpesentre
  • På serveringssteder
  • I tros- og livssynshus
  • I lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.

Hjemme

I tidsrommet 4. januar 2021 - 19. januar 2021 anbefales det å unngå å ha gjester i hjemmet.
 • Det er ikke lov å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede. Lokalene skal være dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde en meters avstand.
  • Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

Unntak for barn og unge:

 • Barn og unge kan ha private sammenkomster med deltakere som tilhører samme kohort i klasserom og/eller i barnehagegrupper på dagtid.

Kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter innendørs

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.

Ungdomshusene Rudolf og Midtgard kan ha maks 10 besøkende om gangen, og kun ta i mot besøk av ungdom fra egen krets (elever ved Nordby ungdomsskole benytter Rudolf, elever ved Ås ungdomsskole benytter Midtgard).
 • ​Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:
  • Museer
  • Teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder
  • Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
  • Svømmehallene er stengt. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
   • Skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.
Unntak:
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktivitet for voksne over 20 år på slike steder.
 •  Aktivitetshaller som tilbyr egenorganisert aktivitet for barn og unge under 20 år.
 • Tros- og livssynshus
 • Fritidsklubber for barn og ungdom
 • Biblioteker
 • Ås kino
 • Gallerier og annen utsalg av kunst
 • Steder der det foregår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører
 • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt for treningssentre og lignende steder

Arrangementer innendørs

 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs. 
 • Unntak fra forbudet:
  • Begravelser og bisettelser. Likevel slik at det ikke er tillatt å være mer enn 50 personer til stede på slike arrangementer. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder.
  • Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer der profesjonelle aktører deltar, såfremt det ikke er publikum til stede.
  • Vielser, dåp og lignende ritualer gjennomføres uten tilskuere til stede.

Arrangementer utendørs

 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 200 personer til stede samtidig.
Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementet skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.

Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

 • Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes to meters avstand.
 • Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet.
 • Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Servering og skjenking

Alkoholservering er forbudt i perioden 4. januar til og med 19. januar.

Serverings- og skjenkesteder i Ås kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder i henhold til covid-19-forskriften.

Følgende gjelder:

 • Skjenkestopp på serveringssteder i Ås kl. 21:30
 • Konsumet av alkohol må opphøre senest kl. 22.00.
 • Det er ikke tillatt å slippe inn gjester etter kl. 22.00.
 • Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas

Ås kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

Skoler

Ungdomsskolen i Ås er på rødt nivå. Barneskoler og barnehager fortsetter på gult nivå.

Mer om "Trafikklysmodellen" som brukes ved skoler og barnehager hos Utdanningsdirektoratet (Udir)
 • Det innføres rødt nivå med forsterkede smitteverntiltak og mindre grupper på videregående skole og voksenopplæringen. Vi anbefaler hjemmeundervisning med unntak for sårbare grupper eller elever med spesielle behov.

Arbeidsplassen

Arbeidsplassen skal legge til rette for at smittevernreglene overholdes. Det kan være tiltak som å:

 • legge til rette for og sørge for at flest mulig kan jobbe på hjemmekontor, der det er praktisk mulig
 • sørge for at håndsprit er lett tilgjengelig på arbeidsplassen
 • passe på at tilstrekkelig avstand kan holdes
 • gi ansatte som må bruke offentlig transport anledning til å komme utenom rushen

Arbeidsgivere som har ansvar for ansatte fra andre land må sørge for at disse blir testet og holdt i karantenen slik de nasjonale reglene tilsier.

Ved institusjoner

Det er innført besøksrutiner ved Moer sykehjem og Moertunet.

Gjeldende rutiner finner du her:

Sosiale kontakter og generelle råd

Alle oppfordres til å holde antallet sosiale kontakter så lavt som mulig. Dette for å redusere smitte i Ås og gjøre arbeidet med smittesporing enklere.

Husk at du i alle sammenhenger skal følge de generelle smittevernrådene - hold avstand, vask/sprit hender, hold deg hjemme når du er syk, ha god hostehygiene. 

Hold deg oppdatert

Regler og retningslinjer både nasjonalt og lokalt endres jevnlig, slik at de passer smittesituasjonen. Får vi utbrudd lokalt, eller i nærheten av oss, kan det være behov for å stramme ytterligere inn.

Følg med på den nyeste informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI), oversikt over gjeldene nasjonale tiltak på regjeringen.no.

På kommunens sider:

Information in English

In this pdf document you will find information about what applies in Ås municipality. 

Regulations on the prevention of SARS_11.11.2020.pdf

 

Aktuelt

Fotografi av dame som ringer med mobiltelefon

Koronatelefonen er åpen

Har du spørsmål om korona som du ikke finner svar på selv? Nå sitter helsepersonell igjen klare på telefonnummer 64 96 20 60 for å hjelpe deg.
Foto som viser illustrasjoner av mennesker i husene sine

Karantene ved Åsgård skole, Brønnerud skole og Solbergtunet barnehage

Flere personer er i karantene etter påvist koronasmitte.
Illustrasjon av koronavirus

Koronavirus – informasjon og helsehjelp

Hold deg oppdatert på informasjon om korona-situasjonen fra Ås kommune.