icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
27. november - 09:59
Større vannlekkasje i Ås kommune Store deler av området Dysterlia, Rustad, Kroer og Dyster Eldor er helt eller delvis uten vann. Kommunens mannskap har lokalisert lekkasjen og reparerer den så raskt som mulig.  Les mer...
Du er her:   Bibliotekets forside   ›   Tjenester   ›   Vei, vann og avløp   ›   Vann og avløp   ›   Søknad om sanitærabonnement / rørleggermelding
  

Rørleggermelding/ Søknad om sanitærabonnement

Ved reparasjon, endring eller arbeid på stikkledninger skal det sendes inn rørleggermelding som beskriver arbeidene. Skjemaet benyttes også ved søknad om tilknytning av eksisterende bolig til offentlige vann og avløpsnett.  Ved nybygg, se egne retningslinjer for søknad her.

Vedlegg som må sendes inn sammen med rørleggermeldingen

Søknad om sanitærabonnement/rørleggermelding vil ikke kunne behandles før alle vedlegg som er beskrevet her er sendt inn så vær nøye med å sende inn dette for en raskere og mer effektiv saksbehandling.

  1. Søknadsskjemaet «Søknad om sanitærabonnement». Det er viktig at tiltakshaver har signert på forsiden.
  1. Erklæring av ansvarsrett hvor ansvarsområdene for avløpsanlegg (SØK, PRO og UTF) er oppgitt. I Ås kommune kreves tiltaksklasse 2 for UTF, og tiltaksklasse 1 for øvrige ansvarsområder. Ved større og spesielt vanskelige prosjekter kan det kreves høyere tiltaksklasser.
     
  2. Gjennomføringsplan som inneholder ansvarsområde og tiltaksklasser.
     
  3. Utvendig situasjonskart som viser kummer, stoppekran og stikkledningene fra bygning til og med hovedledning. Rørdimensjoner skal påføres og ledningene skal tegnes inn med standard fargebruk for fagområdet.

Slik sender du inn sanitærmeldingen

Det er kommunalteknisk avdeling som behandler søknaden om sanitærabonnement, og det er derfor en fordel om saken sendes inn som en egen søknad, og ikke som en del av en byggesak.

Bestille ledningskart

Utvendig situasjonskart som viser stikkledningsnett kan bestilles ved å sende en e-post til post@as.kommune.no med emne "Bestille ledningskart".