icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
27. november - 09:59
Større vannlekkasje i Ås kommune Store deler av området Dysterlia, Rustad, Kroer og Dyster Eldor er helt eller delvis uten vann. Kommunens mannskap har lokalisert lekkasjen og reparerer den så raskt som mulig.  Les mer...
Du er her:   Bibliotekets forside   ›   Tjenester   ›   Vei, vann og avløp   ›   Vann og avløp   ›   Søknad om tilknytning ved nybygg
  

Når et nybygg skal tilknyttes vann- og avløp

Skal du oppføre bygning som krever tilkobling til vann og avløp må følgende dokumenter være godkjent før det kan gis igangsettelsestillatelse for tiltaket. 

Vedlegg som må sendes inn

Søknad om sanitærabonnement vil ikke kunne behandles før alle vedlegg som er beskrevet her er sendt inn, så vær nøye med å sende inn dette for en raskere og mer effektiv saksbehandling.

  1. Søknadsskjemaet «Søknad om sanitærabonnement». Det er viktig at tiltakshaver har signert på forsiden. 
  2.  Erklæring av ansvarsrett hvor ansvarsområdene for avløpsanlegg (SØK, PRO og UTF) er oppgitt. I Ås kommune kreves tiltaksklasse 2 for UTF, og tiltaksklasse 1 for øvrige ansvarsområder. Ved større og/eller spesielt vanskelige prosjekter kan det kreves høyere tiltaksklasser.
  3. Gjennomføringsplan som inneholder ansvarsområde og tiltaksklasser.
  4. Utvendig situasjonskart som viser kummer, stoppekran og stikkledningene fra bygning til og med hovedledning. Rørdimensjoner skal påføres og ledningene skal tegnes inn med farger etter norsk standard (NS 3039).
  5. Bunnledningstegning

Vi ber samtidig om at det sendes inn et overvannsnotat for eiendommen(e) , da denne delen av byggesaken gjennomgås og behandles av kommunalteknisk avdeling. Overvannsnotat med beregninger skal være godkjent av kommunen før arbeidene igangsettes:

  1. Overvannsnotat, inkludert fordrøyningsberegning og blågrønn faktor

Vannmåler til nybygg

Det skal installeres vannmåler i alle nye boliger. Vannmåleren hentes ved kommunalteknisk avdeling, av autorisert rørlegger.

Kommunen har vannmåler til boliger og fritidseiendommer på lager til enhver tid. Ved behov for behov for større vannmåler eller vannmåler tilpasser egen driftskontroll må dette bestilles spesielt til prosjektet. To til tre ukers leveringstid må påregnes.