icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Bibliotekets forside   ›   Tjenester   ›   Vei, vann og avløp   ›   Vei, gate og parkering
Graving Moer utsnitt 1
  

Stenging av veier rundt Moer sykehjem

I forbindelse med utbyggingen av Moer sykehjem, må det legges nye vannledninger. Det betyr at noen veier i området blir stengt for biltrafikk, les mer på neste side om hvem som blir berørt og når gravingen skal skje.

BA ANLEGG AS er hyret inn for å ta utgravningsarbeidet i forbindelse med utbyggingen av nytt sykehjem på Moer.

Det skal legges en ny vannledning i området. Den eksisterende vannledning, som i dag går under der det nye bygget skal plasseres, fjernes. Vannledningen skal gå fra Sagaveien og inn til Moer sykehjem. Vi er nå godt i gang med arbeidet og åpner Sagaveien og Brekkeveien for trafikk 21.06.2019 som er markert med gult, om alt går etter planen.
Graving Moer utsnitt 2

Videre så vil Tunveien bli stengt for gjennomkjøring. Merket gult på kartet under.
Det vil hele tiden være mulig å kjøre inn til bebyggelsen fra en kant til de som har innkjøring fra Tunveien. Vi lager nye innkjøringer der det er behov. Vi graver mitt i vegen så det er ikke mulig å passere graveområdet med bil. Gangveien vil være åpen i sin helhet under arbeidet.

Bildet under viser graveområdet i gult

Tunveien graving

Under ser du gjeldene skiltplan. Vil henstille til at dere benytte veien som i dag blir benyttet til omkjøring om dere skal inn vest for gravegropen og ikke den som er merket blå på tegningen.
Skiltplan graving

 

Det er vanskelig å gjøre slike jobber lydløst, og vi beklager den ulempen dette måtte påføre dere. Vi prøver å gjøre dette så skånsomt som mulig for de som blir berørt. Vår arbeider fra 07.00 til 19.00 i ukedagene mandag til fredag.
Fint om dere informerer barna deres om dette så de ikke leker eller presser seg forbi sperringene. Det vil være store maskiner i området, så vær forsiktig.

Har du spørsmål? Ta kontakt med:
BA ANLEGG AS ved Joakim Hjellnes – joakim@ba-anlegg.no, telefon: 406 01 957