icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
27. november - 09:59
Større vannlekkasje i Ås kommune Store deler av området Dysterlia, Rustad, Kroer og Dyster Eldor er helt eller delvis uten vann. Kommunens mannskap har lokalisert lekkasjen og reparerer den så raskt som mulig.  Les mer...
Du er her:   Bibliotekets forside   ›   Tjenester   ›   Vei, vann og avløp   ›   Vann og avløp
  

Utskifting av vannmåler

Ås kommune skal skifte dagens vannmålere med nye elektroniske vannmålere.

Hvorfor ny vannmåler?

Elektronisk vannmåler illustrasjonsbildeDe gamle vannmålerne som ble montert i tidsperioden 2004-2007 har en levetid på 10-15 år, og må derfor byttes ut. Ca 20% leser ikke av vannmåleren sin årlig. Derfor har Ås kommune i samarbeid med kommunene Oppegård, Frogn, Nesodden og Vestby gått til innkjøp av elektroniske vannmålere.

Med de nye vannmålerne trenger du ikke å lese av måleren selv. Kommunen leser av måleren før utsendelse av faktura, og når det er behov for å kontrollere om du kan ha en vannlekkasje. Du får riktig faktura, og større sikkerhet med tanke på å oppdage feil ved vannforsyningen din.

Kommunen dekker kostnaden ved bytte av vannmåler, forutsatt at den gamle måleren er forskriftsmessig montert og at stengekraner virker.

Hvordan leses de av?

Måleren bli ikke kontinuerlig avlest. Selve avlesningen foregår ved at en av våre biler kjører forbi og mottar et radiosignal fra vannmåleren som inneholder målerstand (fjernavlesning).

Ved denne type avlesning er det ikke mulig å hente opp historiske data. Hvis vi ser at du har et unormalt høyt forbruk, som kan tyde på at du har en lekkasje, kan vi lese av måleren direkte. Vi vil i så fall kontakte deg, for å komme helt inn til måleren.