Ved mistanke om smitte og om testing

Hvis du oppfyller testkriteriene, skal du testes for korona (covid-19).

Hold deg hjemme ved symptomer

Hvis du har lette symptomer og ønsker å vente med å teste deg, er det viktig at du holder deg hjemme.

Dersom symptomene vedvarer eller forverrer seg, må du bestille time for testing.

Slik bestiller du time


Før du ringer, ha personnummer tilgjengelig for alle som skal bestille test.

Telefonnummer 959 39 677

Ordinære åpningstider:

 • Mandag - fredag kl. 9-12 og 13-14.30
 • Lørdag kl. 10-12.30 (testsenter åpnet 11-13)

Vi opplever at det er mest kø på telefonen i tidsrommet 9-12 på hverdager.

Test og analyse er gratis.

Har du andre spørsmål om korona kan du ringe kommunens koronatelefon NB - du kan ikke bestille time for testing eller vaksinering hos koronatelefonen.

Følgende bør testes

 • Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
 • Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene.
  * Det er særlig viktig at nyankomne fra Danmark tester seg.
 • Andre grupper etter vurdering av lege. 
 • Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg. 

Ås kommune forholder seg til testkriteriene satt av Folkehelseinstituttet (FHI) (her finner du også mer utfyllende informasjon om hvem som bør testes)

Sted for testing

Teststasjonen ligger inne i skolegården ved Åsgård skole, adresse Skoleveien 7 (åpne plasseringen i Google Maps)

Det er skiltet på stedet.

Koronasymptomer er som følger

 • Feber
 • Hoste
 • Tungpustet
 • Tap av lukt- og/ eller smak
 • Sår hals

Når og hvor får jeg svar

Resultatet fra testen blir lagt ut på helsenorge.no fortløpende. Vanligvis tar det mellom 1-3 dager før resultatet er klart.

Dersom du har positiv test, blir du kontaktet umiddelbart per telefon.