icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Bibliotekets forside   ›   Tjenester   ›   Vei, vann og avløp   ›   Vei, gate og parkering
WP_20151202_001

Gravearbeider i sentrum

Denne uken begynner oppgradering av veilysnettet i sentrum

Publisert: 25. november 2019
Bilde av en overgrodd hekk

Klipping av hekker og busker

Har du husket å sjekke om hekker og busker på din eiendom hindrer god sikt?

Publisert: 01. oktober 2019
20160817_122808_450x800_cropped_442x321

Bygging av snuplass og kantstopp for buss langs Kjærnesveien

I løpet av uke 40 vil byggingen av snuplass og kantstopp for buss langs Kjærnesveien starte. 

Publisert: 27. september 2019
Fotografi av barn på sykkel i trafikken Foto: Trygg Trafikk

Skolestart og trafikksikkerhet

Snart skal mange små ut i trafikken, noen for første gang. Har du husket å sjekke om hekker og busker på din eiendom hindrer god sikt?

Publisert: 09. august 2019
Graving Moer utsnitt 1

Stenging av veier rundt Moer sykehjem

I forbindelse med utbyggingen av Moer sykehjem, må det legges nye vannledninger. Det betyr at noen veier i området blir stengt for biltrafikk, les mer på neste side om hvem som blir berørt og når gravingen skal skje.

Publisert: 12. juni 2019
Graving Moer utsnitt 1

Stenging av veier rundt Moer sykehjem

I forbindelse med utbyggingen av Moer sykehjem, må det legges nye vannledninger. Det betyr at noen veier i området blir stengt for biltrafikk, les mer på neste side om hvem som blir berørt og når gravingen skal skje.

Publisert: 27. mai 2019
parkert bil

Parkerte biler i veien gir oss problemer

Grunnet store snømengder er vi avhengige av plass i veien for å få brøytet skikkelig.

Publisert: 08. februar 2019
Oversiktsbilde av Ås sentrum med omegn

Rullering av tiltaksplan for trafikksikkerhet for Ås kommune

Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 er en del av Ås kommunes handlingsprogram. Tiltaksplanen skal rulleres hvert år. Ås kommune ønsker innspill til tiltak fra innbyggere, skoler, barnehager, velforeninger med flere.

Publisert: 07. februar 2019
Illustrasjonsbilde bru

Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022

Vedtatt av kommunestyret i Ås, 20.06.2018

Publisert: 21. februar 2018
20171115_203029_450x800

Lys i Aschjemskogen

Det nye lyset i gang sykkelveitraseen gjennom Aschjemskogen er nå på.

Publisert: 17. november 2017
parkering forbudt illustrasjon

Nye trafikksikkerhetstiltak

Nye trafikksikkerhetstiltak er planlagt i områdene som tilgrenser den nye modulskolen på stadion. Dette er gjort for å bedre trafikksikkerheten for skoleelever i adkomstveiene til modulskolen.

Publisert: 26. juni 2017
Ås rådhus inngang Skoleveien

Informasjon fra Teknisk etat om skilt- og reklameinnretninger

Til næringsdrivende med publikumsrettet virksomhet i Ås sentrum. I ny kommuneplan for Ås, vedtatt 03.02.16, er det nå bestemmelser som regulerer blant annet utforming, antall og plassering av skilt og innretninger.

Publisert: 27. januar 2017
2016-08-16 Åpning sykkelvei Ås - Drøbak

Sykkelveien i Trolldalen mellom Ås og Drøbak offisielt åpnet

På grensen mellom Ås og Frogn kommune var det snorklipping for å markere at man nå kan sykle på en sammenhengende sykkelvei mellom Ås og Drøbak.

Publisert: 16. august 2016
Kommunevåpen Ås

Her kan du se kart over godkjente gravearbeider

All graving/arbeider på kommunal/offentlig grunn er søknadspliktig.

Publisert: 01. desember 2015
Kommunevåpen Ås

Gebyrer for gravesøknad 2019

Publisert: 06. november 2013